video cùng chuyên mục

Ông Lê Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Lê Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2015-2020.