Ông Hà Tất Thắng lý giải việc đề xuất việc hoán đổi ngày nghỉ và Tết âm lịch năm 2019 ở thời điểm này.

Ông Hà Tất Thắng lý giải việc đề xuất việc hoán đổi ngày lễ tết và nghỉ Tết 2019 ở thời điểm này. (đọc thêm)