Về trang chủ

Ông Donald Trump xuất hiện trong “Home Alone 2: Lost in New York” (Ở nhà một mình 2: Lạc ở New York - 1992)

Ông Donald Trump xuất hiện trong “Home Alone 2: Lost in New York” (Ở nhà một mình 2: Lạc ở New York - 1992)
Dân trí
Đang xem
Ông Donald Trump xuất hiện trong “Home Alone 2: Lost in New York” (Ở nhà một mình 2: Lạc ở New York - 1992)
00:38

Ông Donald Trump xuất hiện trong “Home Alone 2: Lost in New York” (Ở nhà một mình 2: Lạc ở New York - 1992)

Mới nhất