Ông Đinh La Thăng được che ô khi rời tòa. (Video: Toàn Vũ)

Ông Đinh La Thăng được che ô khi rời tòa. (Video: Toàn Vũ) (đọc thêm)