Ông Bùi Thành Nhơn tại buổi lễ kỷ niệm 27 năm thành lập của Novaland

Ông Bùi Thành Nhơn tại buổi lễ kỷ niệm 27 năm thành lập của Novaland. Ông Bùi Thành Nhơn tới đây sẽ mua thêm 800 nghìn cổ phiếu NVL với giá 10.000 đồng. (đọc thêm)