“Once Upon a Time in Hollywood”: Hoài niệm luôn đẹp như một câu chuyện cổ tích

Những bộ phim làm ra vì nỗi hoài niệm như “Once Upon a Time … in Hollywood” chủ yếu được thực hiện bằng cảm hứng và với mục đích khơi gợi cảm hứng. (đọc thêm)