Ô tô chạy theo nét vẽ

Nét bút dạ vẽ tới đâu, ô tô chạy theo tới đó. (Nguồn: Youtube) (đọc thêm)