Ô tô chạy chậm để chắn gió cho người đi xe đạp qua cầu

Ô tô chạy chậm để chắn gió cho người đi xe đạp qua cầu (đọc thêm)