Ở nhà nhận "nguyên lương" vẫn trông con được cho vợ

Ông bố dân IT ở nhà trông con mùa dịch covid-19 (đọc thêm)