Về trang chủ

Nước sông Lam dâng cao, nhiều nơi ngập cục bộ

Ngày 20-21/10, mực nước sông Lam dâng cao khiến nhiều nơi ngập cục bộ.
Dân trí
Đang xem
Nước sông Lam dâng cao, nhiều nơi ngập cục bộ
01:13

Nước sông Lam dâng cao, nhiều nơi ngập cục bộ

Mới nhất