Về trang chủ

Nước sông Lam dâng cao, nhiều nơi bị cô lập

Vùng ven đê 42, thuộc huyện Hưng Nguyên, Nghệ An chìm trong biển nước.
Dân trí
Đang xem
Nước sông Lam dâng cao, nhiều nơi bị cô lập
04:48

Nước sông Lam dâng cao, nhiều nơi bị cô lập

Mới nhất