Về trang chủ

Nước lũ cuốn trôi nhiều xe ôtô và các phương tiện khác ở tỉnh Hà Nam

Mưa lớn nhiều ngày khiến sông lớn ở Hà Nam vỡ bờ, khiến nhiều nơi chìm trong biển nước, cuốn trôi nhiều ô tô và phương tiện khác (Video: Twitter).
Dân trí
Đang xem
Nước lũ cuốn trôi nhiều xe ôtô và các phương tiện khác ở tỉnh Hà Nam
00:17

Nước lũ cuốn trôi nhiều xe ôtô và các phương tiện khác ở tỉnh Hà Nam

Mới nhất