Nước biển tại xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã trong xanh trở lại

Nước biển tại xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã trong xanh trở lại
Mới nhất