Núi lửa Sinabung, Indonesia bừng "tỉnh giấc" phun trào dữ dội

Núi lửa Sinabung, Indonesia bừng "tỉnh giấc" phun trào dữ dội
Mới nhất