Nữ sinh nghèo dân tộc Thổ và nỗi buồn gác lại giấc mơ giảng đường đại học

(Dân trí) - Là người dân tộc thiểu số ở vùng miền núi của Nghệ An nhưng Trang vẫn gắng vươn lên học giỏi và thi đạt 31 điểm để nuôi ước mơ trở thành người luật sư giỏi giúp quê hương đất nước.