Nữ giáo viên nức nở khi bị chấm dứt hợp đồng lao động

Nữ giáo viên nức nở khi bị chấm dứt hợp đồng lao động. (Video H.T) (đọc thêm)