Nữ diễn viên gặp nạn vì cảnh quay áp mặt vào cửa kính trong phim “Ghostland” (trailer)

Cảnh quay đòi hỏi cô phải áp mặt vào một khung cửa kính và đấm mạnh nắm tay vào mặt kính. Nhưng chi tiết nằm ngoài kịch bản và mọi dự liệu của đoàn phim, đó là bất ngờ cả tấm kính cửa vỡ vụn. (đọc thêm)