Nữ diễn viên Elle Fanning trong cuộc họp báo của ban giám khảo tại LHP Cannes 2019

Nữ diễn viên Elle Fanning trong cuộc họp báo của ban giám khảo tại LHP Cannes 2019 (đọc thêm)