Nông trại tái chế từ container cũ, sản xuất 6000 cây rau củ mỗi tuần

Áp dụng công nghệ nuôi trồng khí canh, hai cha con nông dân ở nam California (Mỹ) đã tái chế các thùng container cũ thành nông trại, làm vườn treo sản xuất hàng nghìn gốc cây.
Mới nhất