Nông sản Việt chiếm ưu thế trong hệ thống phân phối

Thông qua kết nối của Bộ Công Thương và UBND một số tỉnh, thành phố, cuộc vận động "Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đã đưa nhiều nông sản có mặt tại hệ thống phân phối trong và ngoài nước.
Mới nhất