Nông dân Trung Quốc “ăn nên làm ra” nhờ bán nông sản qua mạng

Để giải quyết đầu ra cho nông sản, các tập đoàn thương mại của Trung Quốc đã thiết lập những nền tảng đặc biệt giúp nông dân bán sản phẩm thông qua cửa hàng trực tuyến (đọc thêm)