video cùng chuyên mục

Nông dân thu mỗi tháng 6 triệu đồng từ việc làm cốm

Món ăn dân giã vốn chỉ làm ăn chơi chơi nay được sản xuất đại trà, biến thành hàng hóa. Lấy công làm lãi, mỗi tháng người nông dân xã Hưng Tân (Hưng Nguyên, Nghệ An) thu nhập 5-6 triệu đồng.