Nội thất mẫu Ford Mustang Mach-E 2021

Nếu như ngoại thất chịu ảnh hưởng rõ rệt của Mustang, thì nội thất lại mang tinh thần của Explorer. Tuy nhiên, vật liệu nội thất của Mach-E có vẻ cao cấp hơn và thiết kế cũng đã được cải tiến. (đọc thêm)