Nỗi lòng người mẹ nghèo với tương lai các con

Chị Nguyễn Thị Lan khắc khoải, trông chờ một cơ hội để đưa con lớn đi chữa bệnh và có điều kiện để nuôi các con học tập, không phải dở dang. (đọc thêm)