Nỗ lực “giải cứu” thủy điện Đắk Sin ngập trong nước

Nỗ lực “giải cứu” thủy điện Đắk Sin ngập trong nước (đọc thêm)