video cùng chuyên mục

Những tình tiết tăng nặng khi thực hiện hành vi mua dâm

Đối với những tình tiết này, người mua dâm không chỉ bị phạt hành chính mà còn chịu những trách nhiệm hình sự.