Những quốc gia nào không có sân bay?

Vì những lý do riêng, dù mức thu nhập người dân tại đây luôn nằm trong Top cao trên thế giới, song vẫn phải "dùng nhờ"sân bay của những nước lân cận.
Mới nhất