Về trang chủ

Những phong tục, kiêng kỵ của Tết miền Tây

Tết miền Tây có nhiều phong tục như lặt lá mai, ăn chay cầu an. Bên cạnh đó cũng có nhiều kiêng kỵ lâu đời như không quét nhà, không động giếng nước...
Dân trí
Đang xem
Những phong tục, kiêng kỵ của Tết miền Tây
12:46

Những phong tục, kiêng kỵ của Tết miền Tây

Mới nhất