Những ông bố chơi với con "siêu khéo"

Khi bố trông con, dỗ con, mọi chuyện diễn ra thế này đây. (đọc thêm)