Những món đồ chơi khoa học “ảo diệu” khiến người lớn cũng phải thích mê!

Bằng cách áp dụng các nguyên lý và thành tựu khoa học, những món đồ chơi này có thể tạo ra hiệu ứng, hiện tượng ảo diệu như một màn trình diễn ảo thuật, khiến không những trẻ em mà người lớn cũng phải thích mê! (đọc thêm)