Những lệnh phạt "lạ đời" của cảnh sát Ấn Độ với người trốn cách ly

Dùng roi đánh vào mông, bắt phải hít đất là những hình phạt "đặc biệt" của cảnh sát Ấn Độ với những người trốn lệnh cách ly của chính phủ, giữa bối cảnh dịch Covid-19 đang lan rộng ở nước này.
Mới nhất