Những khoảnh khắc cuối của gia đình bên nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín

Gia đình tiễn biệt nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín, vợ ông khóc ngất... (đọc thêm)