Về trang chủ

Những khó khăn khi thuyết phục đưa Internet băng rộng về Việt Nam

Nhớ lại khoảng thời gian khi đưa băng thông rộng ADSL về Việt Nam, ông Vũ Hoàng Liên chia sẻ, giai đoạn đầu bao giờ cũng khó khăn và phải mất cả quá trình. Phải thuyết phục và giải thích để biết được internet là gì, lợi ích của internet đem lại ra sao, làm sao để quản lý được để đảm bảo lợi ích quốc gia, các vấn đề an ninh, kể cả về chính trị và văn hóa.
Dân trí
Đang xem
Những khó khăn khi thuyết phục đưa Internet băng rộng về Việt Nam
02:10

Những khó khăn khi thuyết phục đưa Internet băng rộng về Việt Nam

Mới nhất