Những hình ảnh sũng nước của chặng 12 mùa giải F1 2021

Trời mưa lớn khiến điều kiện đường đua không được đảm bảo. Sau hai vòng dầm mình dưới mưa thay vì đua theo đúng nghĩa, các xe đã nối nhau bám theo xe an toàn trở về garage.
Mới nhất