Những hành vi phán xét, sỉ nhục của cộng đồng mạng có vi phạm pháp luật?

Theo nguyên tắc trên pháp luật, một người chỉ được xem là có tội khi họ có hội đồng xét xử đã xét xử, có bản án và bản án có hiệu lực pháp luật. Còn thông thường vẫn phải dựa trên nguyên tắc suy đoán vô tội. Đến giờ, cô Hạ vẫn chưa bị khởi tố bị can nên chỉ xem như là vi phạm đạo đức xã hội. (đọc thêm)