Những đoạn đường gập ghềnh khó đi trên hành trình thiện nguyện.

Trong một năm qua, chị Thủy đã trực tiếp lái hàng chục chuyến xe vận chuyển nhu yếu phẩm tới những khu vực có dịch diễn biến phức tạp.
Mới nhất