Những điểm nổi bật của Chương trình Nâng cao NSCL trong năm 2019

Nhiều điểm nổi bật và những con số ấn tượng của hoạt động thúc đẩy nâng cao NSCL trong năm 2019 đã được chia sẻ. (đọc thêm)