Những con phố siêu ngắn ở Hà Nội

Những con phố nằm ở Thủ đô có chiều dài dưới 100 mét, hay được nhiều người dân gọi là những con phố siêu ngắn đi vài chục bước hết cả con phố. (đọc thêm)