video cùng chuyên mục

Những chiến sĩ mong cả đời... thất nghiệp.

Từ nhỏ, Đại úy Nguyễn Hoàng Việt đã mong trở thành một chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy. Khi ước mơ thành sự thật, anh Việt lại mong mình cả đời lính của mình không phải nghe các tin cháy nổ.