video cùng chuyên mục

Những bãi bồi hoang sơ vắng dấu chân người trên sông Hồng

Một vòng các bãi bồi trước đề nghị xem xét phát triển bãi giữa, bãi bồi ven sông Hồng thành công viên văn hóa và du lịch của Hà Nội.