Nhu cầu tuyển dụng lao động cực lớn ở tất cả các ngành nghề, trình độ

Năm 2019, dự kiến hàng nghìn lượt doanh nghiệp đăng ký trực tiếp tuyển dụng tại các sàn giao dịch việc làm và ủy thác Trung tâm dịch vụ việc làm, Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa, cung cấp thông tin tuyển dụng khoảng 45.000 lao động. (đọc thêm)