Nhóm trộm ngang nhiên lấy cắp hàng chục chiếc iPhone tại Apple Store giữa ban ngày

Một nhóm trộm đã ngang nhiên lấy cắp 21 chiếc iPhone, trị giá ước tính lên đến 19.000USD, ngay giữa ban ngày tại một cửa hàng Apple Store nằm ở thành phố New York (Mỹ). (đọc thêm)