video cùng chuyên mục

Nhóm thợ sơn giải cứu cháu bé 5 tuổi dưới giếng sâu

Video nhóm thợ sơn giải cứu cháu bé 5 tuổi bị rơi xuống giếng sâu.