Nhóm bạn trẻ mở "salon" tóc miễn phí cho người nghèo trên vỉa hè

Để giúp người nghèo, người lao động có thu nhập thấp và sinh viên, anh Thịnh và nhóm bạn trẻ thường xuyên tổ chức hoạt động cắt tóc miễn phí ở nhà thờ, trường học, vỉa hè.
Mới nhất