Nhìn lại 15 ngày giãn cách toàn xã hội ở TPHCM

Các chiến lược cách ly, điều trị mới được áp dụng đem lại hiệu quả trong việc giảm tải hệ thống y tế, tăng hiệu quả điều trị, nhiều bện pháp giúp đảm bảo an sinh của người dân được thực hiện.
Mới nhất