Nhiều vườn đào Tết đã cấp tập vào mùa cao điểm

Năm nay, giá đào có thể tăng do khí hậu thất thường, nhà vườn thất thu (đọc thêm)