Nhiều MC chẳng có gì hấp dẫn ngoài chuyện đời tư.

Nhiều MC chẳng có gì hấp dẫn ngoài chuyện đời tư trên truyền thông. (đọc thêm)