Nhiều hộ dân ở Phú Yên hút cát cải tạo hồ nuôi tôm trái quy định

video kèm tin (đọc thêm)