Nhật ký lột xác của Huỳnh Thị Mỹ Duyên

Ekip gồm 10 bác sĩ chuyên môn hàng đầu về chỉnh hàm, cùng nhiều bác sĩ gây mê hồi sức đã cùng nhau bước vào cuộc đại phẫu thay đổi ngoại hình cho cô gái gương mặt vặn xoắn - Huỳnh Thị Mỹ Duyên. (đọc thêm)