Nhất chi mai to nhiều tiền, dân sành Hà thành mua cây nhỏ để bàn chơi Tết

Nhất chi mai loại to có giá trị rất cao, bởi loại cây này khó trồng, chỉ ưa không khí lạnh. Vì thế, năm nay nhiều khách hàng đã chọn nhất chi mai nhỏ để chơi Tết. (đọc thêm)